Ondanks de zorg en aandacht die wij (RKC) aan de samenstelling van de website van Rottiné-Koning Consultancy besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.
 

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Rottiné-Koning Consultancy.

Wij (RKC) sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website van Rottiné-Koning Consultancy is verkregen.