Subsidie mogelijkheden

Rottiné-Koning-Consultancy heeft reeds verschillende trajecten uitgevoerd met behulp van subsidies. Graag willen wij u met onderstaande informatie een beeld geven van de huidige mogelijkheden.

  1. Gratis ontwikkeladvies voor 45 plussers via het SZW voor medewerkers en leidinggevende van bepaalde doelgroepen.

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

NOLOC gecertificeerde Loopbaanadviseurs kunnen werkende vijfenveertigplussers in enkele geselecteerde beroepsgroepen een ontwikkeladvies geven en daarvoor een subsidiebedrag van € 600, - aanvragen. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij werkend hun pensioenleeftijd kunnen bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kunnen voorkomen. Het product dat uit het ontwikkeladvies voortkomt, is dan ook een persoonlijk ontwikkelplan waarin de deelnemer heeft beschreven wat voor acties hij/zij gaat ondernemen om zijn/haar mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Voor meer informatie over deze gratis subsidie mogelijkheid kunt u contact opnemen met Rottiné-Koning-Consultancy, ook kunt u zich via onderstaande link informeren bij het SZW.

https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/subsidies-en-regelingen/t/tijdelijke-subsidieregeling-ontwikkeladvies-voor-vijfenveertigplussers/

  1. Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2018 – 2020

De provincie Flevoland wil graag ondernemerschap en duurzame economische groei stimuleren. Daarom heeft zij samen met het georganiseerde bedrijfsleven een nieuwe voucherregeling gemaakt. De vouchers dekken een deel van de investering die (MKB) ondernemers doen op het gebied van kennis en expertise, persoonlijke ontwikkeling en inzicht in hun huidige arbeidskapitaal.

Concreet biedt de voucherregeling de ondernemer een financiële tegemoetkoming bij het inschakelen van de transformatie die leidt tot meer omzet en/of werk. Voor de duidelijkheid: de voucherregeling is niet bedoeld voor startende ondernemingen en/of ondernemers.

Er moet sprake zijn van een gevestigde ondernemer (mkb'er) met enige omzet, die een vervolgstap wil maken.

Voor deze ondersteuning worden 3 typen vouchers uitgegeven, namelijk:

Voucher1, kennis & expertise.

Hierbij gaat het om de inhuur van kennis, kunde en/of faciliteiten gericht op haalbaarheid, business development, investment readiness of versnelling van (nieuwe) bedrijfsactiviteiten.

Voucher 2, persoonlijke ontwikkeling.

Dit betreft coaching en scholing gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer.

Voucher 3, bedrijfsscholingsscan.

Deze scan is gericht op het behoud van de arbeidsvitaliteit van medewerkers in relatie tot de ambities van de onderneming.

Wilt u meer informatie over de verschillende soorten vouchers en de activiteiten waarvoor u de vouchers kunt inzetten of wilt u weten of u in aanmerking komt, neem dan contact op met Rottiné-Koning-Consultancy.

Graag denken wij met u mee, in een vrijblijvend gesprek kunnen we maatwerk leveren en met u de juiste financiële mogelijkheden inzetten.

Ook kunt u zich via onderstaande link informeren bij ontwikkelmaatschappij Flevoland.

https://voucherregelingflevoland.nl/